Karta aktualizacyjna – przypomnienie

Szanowni Państwo, przypominamy, że do jutra tj. 14.01.2022 r. wszyscy rodzice dzieci już uczęszczających do żłobka zobowiązani są do dostarczenia karty aktualizacyjnej w związku z dofinansowaniem opłaty za pobyt dziecka …