Jesień

Do naszego żłobka jesień zawitała, swoje piękne dary dzieciom dziś oddała. Kolorowe dynie tańczą wśród zieleni, witają dzieci wśród słońca promieni. Obok rząd jeżyków wędruje wesoło, rączki w kształcie liści …