Jesień

Do naszego żłobka jesień zawitała, swoje piękne dary dzieciom dziś oddała. Kolorowe dynie tańczą wśród zieleni, witają dzieci wśród słońca promieni. Obok rząd jeżyków wędruje wesoło, rączki w kształcie liści …

Spotkanie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy na spotkanie RODZICÓW nowo przyjętych dzieci i kontynuujących pobyt w żłobku, które odbędzie się27 sierpnia 2021 r. (piątek) o godz. 16:30. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. …